Informacje prasowe


Dobór grubości izolacji termicznych w technice instalacyjnej

W obecnych czasach wzrasta świadomość co do wymagań ochrony cieplnej budynków. Wynika to nie tylko z chęci inwestorów do stosowania coraz bardziej ekonomicznych i energooszczędnych rozwiązań, ale również z uregulowań prawnych. Ekspert firmy Armacell podpowiada, jakzwiększyć wydajność instalacji i jednocześnie spełnić normy określone przepisami.

W powszechnym przekonaniu na wielkość zużycia energii przez budynki ma wpływ izolacyjność cieplna przegród, podłóg, stropów a także okien czydrzwi. Mniejszą wagę przywiązuje się do właściwego doboru grubości izolacji technicznych w występujących w budynkach instalacjach sanitarnych. Tymczasem odpowiednia izolacja cieplna poprawia sprawność przesyłu i istotnie wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na energię. „Parametry takie jak rodzaj oraz grubość otuliny mają duże znaczenie dla prawidłowego działania systemu grzewczego i redukcji zużycia energii. Należy mieć także świadomość, że grubość otuliny, jaką należy zastosować, jest ściśle określona poprzez regulacje prawne. Wybór cieńszej izolacji pozwoli zapewne na zaoszczędzenie pieniędzy, ale takie rozwiązanie może pozostawać w konflikcie z prawem i powodować znaczne straty energii na przestrzeni wielu lat użytkowania budynku”, wyjaśnia Maria Witkowska, Dyrektor Obsługi Technicznej Rynku z firmy Armacell.

Grubość izolacji określają przepisy

Wymagania dotyczące izolacji cieplnej instalacji grzewczych, wody lodowej i przewodów ogrzewania powietrznego są szczegółowo określone przez przepisy prawne. „Minimalną grubość izolacji na przewodach ogrzewań wodnych i powietrznych należy przyjmować w zależności od średnicy rury, na którą zakładamy otulinę. Tym samym dla przewodu lub komponentu którego średnica wewnętrzna jest mniejsza niż 22 mm minimalna grubość izolacji cieplnej wynosi 20 mm. Przy średnicy wewnętrznej od 22 do 30 mm minimalna grubość izolacji wynosi już 30 mm, a kiedy średnica wewnętrzna ma wymiary od 35 do 100 mm minimalna grubość izolacji powinna być równa średnicy wewnętrznej. Natomiast w sytuacji, gdy średnica wewnętrzna ma więcej niż 100 mm, minimalna grubość izolacji powinna wynosić 100 mm. Pamiętajmy też, że obowiązujące przepisy nakładają na inwestorów obowiązek izolowania przewodów centralnego ogrzewania ułożonych w podłodze. W tym wypadku minimalna grubość izolacji powinna wynosić 6mm. W praktyce oznacza to koniec stosowania popularnych peszli, które w żadnym stopniu nie ograniczają strat ciepła na przesyle”, wyjaśnia Maria Witkowska.„Podane wymogi mają jedynie charakter wyjściowy. W sytuacji, gdy przewody przechodzą przez przegrody takie jak ściany czy stropy, minimalna grubość izolacji może być zmniejszona o połowę. Ten sam przelicznik stosujemy w przypadku przewodów centralnego ogrzewania ułożonych w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników. Ponadto przedstawione grubości minimalne mają zastosowanie dla materiału izolacyjnego o współczynniku przenikania ciepła  λ= 0,035 W/mK. Jeżeli zastosowany materiał izolacyjny ma inną wartość współczynnika λ, należy odpowiednio przeliczyć wymaganą grubość minimalną”, dodaje ekspert firmy Armacell.

Warto postawić na produkty wysokiej jakości

Aby w sposób jak najbardziej efektywny wykorzystywać zalety materiałów izolacyjnych, należy zadbać nie tylko o ich najwyższą jakość, ale również łatwość i precyzję montażu. „Rozwiązania oferowane przez firmę Armacell wynikają z wieloletnich doświadczeń oraz prowadzonych nieustannie prac badawczo-rozwojowych. Dzięki temu oferowane produkty odznaczają się najwyższą jakością i są proste w zastosowaniu, nawet w trudno dostępnych miejscach, w jakich nierzadko znajdują się różnego rodzaju techniczne instalacje przesyłowe. Ponadto mogą być w wersjiodpornej na działanie czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie UV, niskie i wysokie temperatury, a także uszkodzenia mechaniczne. Wysoka wytrzymałość otulin firmy Armacell sprawia, że przez długi okres zapewniają one najwyższą ochronę przez powstawaniem zjawiska kondensacji pary wodnej, a tym samym redukują straty ciepła oraz energii. Specjalnie opracowane metody ich aplikacji powodują, że bez problemów można zamontować je na wszystkich odcinkach instalacji, a tym samym wykluczyć powstawanie newralgicznych miejsc, w których mogłoby dochodzić do niepożądanych zjawisk w postaci korozji bądź kondensacji pary wodnej” wyjaśnia ekspert.Jak zamocować rury, by uniknąć mostków termicznych

Nawet najlepsza izolacja, charakteryzująca się wysokimi parametrami termoizolacyjnymi, nie będzie w stanie odpowiednio zabezpieczyć instalacji chłodniczej, klimatyzacyjnej czy grzewczej, jeśli nie zostanie odpowiednio zamocowana. Jednym z częściej występujących podczas montażu problemów są tzw. mostki termiczne, czyli niekontrolowana wymiana ciepła pomiędzy rurami i otoczeniem. Pojawiać się ono może w tych fragmentach izolacji, w których otulina jest ściskana przez metalowe obejmy użyte do mocowania rur do ścian, co z kolei prowadzi do zwiększonego przewodnictwa termicznego. O tym jak walczyć z tym negatywnym zjawiskiem wyjaśnia Maria Witkowska, Dyrektor Obsługi Technicznej Rynku z firmy Armacell.

Właściwy montaż pozwoli wyeliminować problemy

Rosnące koszty energii sprawiają, że coraz istotniejsze staje się zapewnienie instalacji jak najwyższej sprawności już na etapie jej projektowania. Odpowiedni rodzaj izolacji to jednak dopiero połowa sukcesu – równie ważny jest sposób, w jaki rury przytwierdzone są do ściany czy sufitu. Niestety, używane w tym celu metalowe obejmy są doskonałym przewodnikiem i nierzadko przyczyniają się do niekontrolowanej wymiany energii pomiędzy rurami a otoczeniem, czyli powstawania tzw. mostków cieplnych. „Mostki cieplne, występujące m.in. w miejscach mocowania rur, powodują straty energii mające znaczny wpływ na obniżenie sprawności instalacji. Prawidłowe wykonanie izolacji powinno eliminować to zjawisko, dzięki czemu długofalowe oszczędności wielokrotnie przewyższą koszty inwestycji”, wyjaśnia Maria Witkowska, Dyrektor Obsługi Technicznej Rynku z firmy Armacell.Aby zapobiec powstawaniu mostków cieplnych należy zapewnić nieprzerwaną ochronę instalacji na całej jej długości. W tym celu warto zastosować specjalne uchwyty, które zminimalizują wymianę energii pomiędzy rurą a trzymającą ją obejmą a jednocześnie zabezpieczają izolacje przed zgnieceniem w miejscu ich stycznościz metalowym pierścieniem. „Zastosowanie wysokiej jakości materiału izolacyjnego nie zagwarantuje sprawnego funkcjonowania instalacji, jeśli nie zadbamy o odpowiedni jej montaż. Warto wiec zastosować takie uchwyty, które pozwolą na pełne zabezpieczenie instalacji”, tłumaczy specjalista z firmy Armacell. „Systemowe uchwyty izolacyjne do rur, takie jak Armafix firmy Armacell, to izolacja Armaflex ze sztywną, spienioną i odporną na ściskanie wkładką nośną wykonaną z PET. Wkładka nośna przejmuje ciężar i zapewnia odizolowanie termiczne rury. Na obwodzie zewnętrznym Armafix wykończony jest płaszczem aluminiowym, który służy jako powierzchnia nośna”, wyjaśnia Maria Witkowska z firmy Armacell.

Ignorowanie zagrożeń płynących z wadliwego montażu izolacji może prowadzić do powstawania mostków cieplnych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich uchwytów, takich jak Armafixfirmy Armacell, możemy zapewnić instalacji prawidłowe mocowanie, wyeliminować słabe punkty w izolacji i zapobiec ucieczce energii.Jak zabezpieczyć rury przed zimą?

Przed nadejściem zimy warto przyjrzeć się ochronie termicznej naszej instalacji grzewczej, gdyż to ona w najbliższych miesiącach będzie odpowiedzialna za nasz komfort. Brak odpowiedniej ochrony przed niskimi temperaturami może prowadzić do uszkodzenia instalacji, a co za tym idzie kosztownej naprawy i obniżenia temperatury w naszym domu. Dodatkowo, utrata energii cieplnej z pewnością odbije się również niekorzystnie na wysokości rachunku za ogrzewanie. Jak przygotować instalacje na nadejście zimy i na co zwrócić szczególną uwagę podpowiada ekspert firmy Armacell.

Zapobiec ucieczkom ciepła

Jednym z najpoważniejszych problemów związanych z systemami ogrzewania jest ucieczka energii cieplnej, prowadząca do wychładzania się czynnika grzewczego podczas transportu. Swobodna wymiana energii pomiędzy chłodnym otoczeniem i gorącą rurą sprawia, że zamiast naszego mieszkania ogrzewane są piwnice czy węzły cieplne. I choć zjawiska tego nie da się wyeliminować, można je istotnie zminimalizować zapewniając rurom odpowiednią izolację, która podniesie sprawność całej instalacji. „Wybierając otulinę zdecydujmy się na tę o możliwie najniższym współczynniku przewodzenia ciepła. Dzięki temu zminimalizujemy straty energii, a tym samym podniesiemy temperaturę czynnika grzewczego, który dociera do naszych kaloryferów. Warto też zwrócić uwagę na tolerancję temperaturową izolacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku instalacji grzewczych. Długotrwały kontakt z bardzo gorącą powierzchnią rury grozi degradacją niskiej jakości otuliny, która z czasem może ulec kurczeniu, pękaniu, a w ekstremalnych wypadkach nawet stopieniu. Nie pozostanie to oczywiście bez wpływu na jej właściwości, przez co po roku czy dwóch może okazać się, że konieczna będzie jej wymiana. Dlatego, wybierając otulinę, warto sięgnąć pokompletny system polietylenowej izolacji grzewczej Tubolit firmy Armacell. Może on być stosowany zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Produkty z tej rodziny nie tylko zwiększają wydajność energetyczną budynków, skutecznie eliminując straty ciepła, ale też zabezpieczają rury i izolują przed hałasem. Warto dodać, że izolacje Tubolit posiadają znak CE, będący potwierdzeniem zgodności z normami europejskimi”, wyjaśnia mówi Maria Witkowska, Dyrektor Obsługi Technicznej Rynku z firmy Armacell.

Zabezpieczając rury unikniemy problemów

Przed pierwszymi mrozami zadbajmy też o zabezpieczenie rur transportujących zimną wodę, zwłaszcza jeśli przebiegają przez nieocieplone piwnice lub domki letniskowe, z których nie będziemy korzystać w okresie zimy. Są one szczególnie narażone na zamarzanie, dlatego mogą ulec rozszczelnieniu lub wręcz zniszczeniu. Niestety, by temu zapobiec nie wystarczy samo zaizolowanie rur. „Zamarzająca woda zwiększa swoją objętość, co w przypadku rur może mieć katastrofalne skutki w postaci rozszczelnienia złączeń lub wręcz pojawienia się pęknięć. Aby uniknąć nieprzyjemnej i kosztownej niespodzianki, należy odpowiednio zabezpieczyć instalację przed działaniem mrozu. W tym celu, oprócz samej otuliny, warto spuścić wodę z rur lub rozważyć zastosowanie kabli grzewczych, które pozwolą uniknąć tworzenia się lodu w ich wnętrzu. Kable te utrzymują odpowiednią temperaturę instalacji, nie pozwalając jej zamarznąć, a wbudowany termostat pozwoli nam ograniczyć ilość zużywanej energii elektrycznej. Tak przygotowana na przyjście zimy instalacja z pewnością bezproblemowo przetrwa nawet najcięższe mrozy”, dodaje Maria Witkowska z firmy Armacell.Jak zadbać o instalacje klimatyzacyjne i solarne intensywnie użytkowane w okresie letnim?

Lato to dla urządzeń klimatyzacyjnych i solarnych okres intensywnej eksploatacji. Po kilku miesiącach wzmożonej pracy warto więc przyjrzeć się stanowi izolacji chroniącej rury i przygotować instalacje na następny sezon. Jak to zrobić podpowiada specjalista firmy Armacell.

Utrzymanie instalacji klimatyzacyjnej i solarnej w dobrym stanie technicznym umożliwia ich wydajną pracę, pozwala na zmniejszenie zużycia energii oraz ogranicza ryzyko wystąpienia awarii. Z tego względu tak istotne jest przeprowadzanie ich regularnych przeglądów. Oczywiście najlepiej, gdy robią to wykwalifikowani specjaliści, jednak nawet we własnym zakresie możemy zadbać o utrzymanie ich w dobrym stanie. Kluczowa jest regularna konserwacja izolacji, która wpływa na wydajną pracę całego systemu.

Przegląd to podstawa

Przystępując do przeglądu instalacji klimatyzacyjnej lub solarnej szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na wszelkiego rodzaju uszkodzenia struktury materiału izolacyjnego. Mogą one mieć dwa źródła – mechaniczny, spowodowany działaniem ptaków, gryzoni czy człowieka oraz środowiskowy, wynikający np. z negatywnego wpływu warunków atmosferycznych. „Szczególnie groźne dla izolacji jest promieniowanie UV, które przyczynia się do degradacji materiału, co prowadzi do obniżenia jego elastyczności, a w konsekwencji do kruszenia się otuliny. Dodatkowo, izolacja instalacji solarnych, w których temperatura czynnika płynącego w rurach może osiągać bardzo wysokie wartości, dodatkowo narażona jest na topienie się pod wpływem gorąca. Na tego typu uszkodzenia narażone są szczególnie niskiej jakości otuliny, które bardzo często wybieramy ze względu na ich niską cenę. Decydując się na tego rodzaju produkty narażamy się na konieczność dokonania kosztownej wymiany” – wyjaśnia Maria Witkowska, Dyrektor Obsługi Technicznej Rynku z firmy Armacell. „Na rynku dostępnych jest dziś wiele produktów przeznaczonych do stosowania na zewnątrz budynków. Nie tylko chronią one przed mechanicznym uszkodzeniem izolacji, ale też negatywnym działaniem promieniowania UV. Przykładem mogą być preizolowane rury Tubolit Split&DuoSplit do klimatyzacji, których powierzchnia pokryta jest specjalną folią poliolefinowo-kopolymerową o podwyższonej trwałości. Tego rodzaju ochrona zabezpiecza otulinę przed wpływem słońca, przypadkowym uszkodzeniemi” – podpowiada ekspert firmy Armacell.

Szybkie działanie wyeliminuje problemy

W przypadku zauważenia na powierzchni otuliny pierwszych objawów zniszczenia kluczowe jest podjęcie konkretnych działań. Nie należy bagatelizować drobnych uszkodzeń, gdyż tylko szybka reakcja może zahamować dalsze niszczenie materiału a nam oszczędzić poważnych problemów w przyszłości. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zniszczeń wynikających z topienia się materiału pod wpływem wysokiej temperatury czynnika płynącego w rurach a także tych wywołanych promieniowaniem UV. – W przypadku znacznych uszkodzeń warto dokonać wymiany otuliny. Mniejsze ubytki możemy zabezpieczyć za pomocą specjalnej taśmy, takiej jak np. taśma Armaflex. Jest to pasek wykonany z syntetycznego kauczuku, który dzięki warstwie samoprzylepnej możemy łatwo nakleić na izolację, niwelując tym samym uszkodzenia w niej występujące i zapobiegając swobodnej wymianie energii pomiędzy rurą a otoczeniem.” – tłumaczy Maria Witkowska z firmy Armacell. „Pamiętajmy, że właściwie i regularnie przeprowadzane prace konserwacyjne istotnie wpływają na sprawność instalacji klimatyzacyjnej czy solarnej. Tego rodzaju przeglądy warto przeprowadzać przynajmniej dwa razy w roku – po zakończeniu intensywnej eksploatacji instalacji w okresie letnim a także na wiosnę, przed pierwszymi upałami. Szybka reakcja w przypadku zauważenia uszkodzeń w izolacji zagwarantuje nam sprawne działanie urządzeń i pozwoli wyeliminować przyszłe kosztowne naprawy” – dodaje ekspert Armacell.Efektywne i bezpieczne izolacje instalacji cieplnych, sanitarnych i chłodniczych

Osiągnięcie jak największych redukcji strat energii w przypadku zaawansowanych technologicznie instalacji cieplnych i chłodniczych wymaga zastosowania wysokiej jakości izolacji. Produkty oferowane przez firmę Armacell gwarantują nie tylko ochronę przed utratą ciepła oraz zapobiegają zjawisku kondesacji, ale dodatkowo nie doprowadzaja do rozprzestrzeniania się ognia w przypadku pożaru.

W coraz bardziej zaawansowanych technicznie instalacjach cieplnych i chłodniczych  znajdujących się w nowoczesnych budynkach bądź w tych obiektach, które zostają poddawane gruntownej renowacji, konieczne jest stosowanie wysokiej jakości izolacji. Firma Armacell, dzięki długoletniemu doświadczeniu i wykorzystywaniu innowacyjnych osiągnięć w dziedzinie materiałów izolacyjnych, dostarcza wysokiej klasy rozwiązania odpowiadające na potrzeby zarówno zrównoważonego, jak i energooszczędnego budownictwa. W swojej ofercie posiada zarówno rozwiązania ograniczające straty energii w systemach przewodzących czynniki grzewcze, jak i te, które chronią przed zjawiskiem kondesacji w przypadku przepływu czynników chłodzących. Specjalnie opracowany skład materiałów, z których są wykonane poszczególne produkty, zdecydowanie ogranicza także zagrożenie w przypadku pożaru.

Izolacja z gwarancją bezpieczeństwa

Podstawowe zasady doboru materiałów budowlanych ze względu na ich klasę reakcji na ogień określa Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.Co oznacza zapis „nierozprzestrzenianie ognia”? Zgodnie z treścią załącznika 3 Warunków Technicznych nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociągowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają:przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 oraz przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

W ofercie Armacell znajdują się izolacje techniczne dedykowane do instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej. Spełniają one wymogi nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Są to izolacje: Tubolit DG Plus, dostępne w postaci otulin o grubościach 9 i 13 mm z klasą reakcji na ogień  BL-s1, d0, oraz SH/Armaflex otuliny o grubości od 9 mm do 45 mm z klasą reakcji na ogień BL-s3, d0. Materiały te posiadają wszelkie niezbędne dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. Wśród nich znajdują się deklaracje właściwości użytkowych, jak również certyfikat stałości właściwości użytkowych. Firma Armacell pracuje obecnie nad rozszerzeniem oferty, co w efekcie pozwoli na dodanie nowych grubości otulin izolacyjnych dla produktu Tubolit DG Plus. Oba wymienione produkty są elastycznym materiałem izolacyjnym o zamkniętej strukturze komórkowej, w kolorze szarym, charakteryzującym się  bardzo  dobrymi właściwościami izolacyjnymi. Przeznaczone są do stosowania jako izolacja cieplna i akustyczna w instalacjach sanitarnych i grzewczych.

Bez skraplania i ognia

W ofercie Armacell znajdują się także izolacje dedykowane do instalacjichłodniczych: Armaflex ACE Plus oraz AF/Armaflex. Klasa reakcji na ogień tych produktów to B-s3, d0 dla mat oraz BL-s3, d0 dla otulin. Dla zwiększonych wymogów w zakresie nierozprzestrzeniania ognia oraz znikomejemisji dymu w przypadku pożaru, rekomendowane jest stosowanie izolacji Armaflex Ultima z klasą reakcji na ogień BL-s1, d0 dla otulin oraz  B-s2, d0 w przypadku mat. Poza wysokimi właściwościami izolacyjnymi oraz klasami odporności na ogień, produkty Armacell są łatwe w montażu oraz trwałe. Dzięki tym właściwościom można z powodzeniem precyzyjnie zamontować izolacje nawet w najbardziej kłopotliwych miejscach, bez ryzyka konieczności wykonywania ewentualnych poprawek. Znaczące ograniczenie czasu montowania izolacji w zestawieniu z jej wysoką odpornością na ogień, to gwarancja niezawodności oraz bezpieczeństwa. Wymagania stawiane przez organy regulujące polski, a także europejski sektor budownictwa, w zdecydowany sposób określają, jakie parametry ochronne powinny posiadać poszczególne materiały dedykowane do zastosowań izolacyjnych. Produkty Armacell spełniają te wymogi i z powodzeniem mogą być wykorzystywane we wszelkiego rodzaju inwestycjach, zarówno mieszkaniowych, jak i o charakterze komercyjnym bądź przemysłowym.1 2 3 4 5 6
    

Copyright: Armacell Polska   |  Design: Raven Communication